AF consult SK s.r.o. - Veľké Bedzany - okr. Topoľčany
FIAT DUCATO

Nákladné vozidlo do 3,5 t - Uzavretý nákladný priestor - Plachtová nadstavba štandardná

AF consult SK s.r.o. - Veľké Bedzany - okr. Topoľčany FIAT DUCATO

ID:

TO249DS

NÁZOV FIRMY:

AF cosnult SK s.r.o.

Vozidlo:

TO249DS - FIAT DUCATO - Nákladné vozidlo do 3,5 t

Kategória:

Nákladné vozidlo do 3,5 t

Nákladný priestor:

Uzavretý nákladný priestor

Prekrytie:

Plachtová nadstavba štandardná

Úžitková nosnosť vozidla (t):

1,087t

Ložný priestor d x š x v (m):

4,9 x 2,2 x 2,3

Objem nákladn. priestoru (m³):

24,7m3

Paletové miesta (ks):

10ks

Počet pasažierov:

1

Cena:

 
AF consult SK s.r.o. - Veľké Bedzany - okr. Topoľčany FIAT DUCATO

AF consult SK s.r.o. - Veľké Bedzany - okr. Topoľčany
FIAT DUCATO

Nákladné vozidlo do 3,5 t - Uzavretý nákladný priestor - Plachtová nadstavba štandardná

AF consult SK s.r.o. - Veľké Bedzany - okr. Topoľčany FIAT DUCATO

AF consult SK s.r.o. - Veľké Bedzany - okr. Topoľčany
FIAT DUCATO

Nákladné vozidlo do 3,5 t - Uzavretý nákladný priestor - Skriňové prekrytie