ROGI7 s.r.o. - Sťahovacie služby a nákladná preprava Košice

ROGI7 s.r.o. - Sťahovacie služby a nákladná preprava Košice

ID:

47432591

NÁZOV FIRMY:

ROGI7 s.r.o.

Cena:

 

Nákladná doprava vnútroštátna a medzinárodná, preprava tovaru a materiálu.
Sťahovanie exteriérov, interiérov, bytov, kancelárií, likvidácia a odvoz starého nábytku a bielej techniky.