NISSAN CABSTAR - plošina SOCAGE DA22 - Automobilová pracovná plošina (kĺbová)

Montážna plošina na prenájom; využitie: práca vo výškach, v stavebníctve. Oprava budov a objektov, orezy stromov, oprava verejného osvetlenia

NISSAN CABSTAR - plošina SOCAGE DA22 - Automobilová pracovná plošina (kĺbová)

ID:

SC894DZ

NÁZOV FIRMY:

JÁN IRÓ

Kontaktná osoba:

Ján Iró - 0903 413 880

Vozidlo:

NISSAN CABSTAR

Pracovný stroj:

Automobilová pracovná plošina (kĺbová)

Druh pohonu pracovného stroja:

Hybridný

Druh podvozku:

Kolesový

Maximálny dosah ramena do strany (v m):

11,5m

Max. nosnosť plošiny (v t):

0,200t

Max. dĺžka ramena (v m):

22m

Cena: