Fiat Ducato-Nákladné vozidlo

Fiat Ducato MAXI, r. v. 2017, s objemom 17m³ a bezpečtnostným obložením, vhodné na prepravu tovaru, materiálu, zariadenia, sťahovanie domácností a kancelárií. V cene nájmu je zahrnuté PZP, HP, zelená karta, diaľničná známka SR, cestná daň. Spoločnosť pôsobí hlavne v Nitrianskom a Trnavskom kraji. V prípade potreby klienta vieme vozidlo pristaviť aj na presne určené miesto.

Fiat Ducato-Nákladné vozidlo

ID:

BL6471E

NÁZOV FIRMY:

ProCar Detail s.r.o.

Kontaktná osoba:

Trnková-0949/850 999

E -mail:

procarautocentrum@gmail.com

web:

www.procarrental.sk

Vozidlo:

FIAT DUCATO - skriňa

Kategória:

Nákladné vozidlo (bez prípojného vozidla) do 3,5t

Prekrytie:

Skriňové prekrytie

Celková hmotnosť vozidla (t):

3,5

Úžitková nosnosť vozidla (t):

1,3

Objem nákladn. priestoru (m³):

17

Paletové miesta (ks):

5

Počet pasažierov:

2

OBMEDZENIA ZAPOŽIČANIA:

Vekové obmedzenie

Min. vek nájomcu:

20

Max. vek nájomcu:

65

Podmienky zapožičania:

Držiteľ VP minimálne jeden rokPHM si hradí klient sám

Zábezpeka ( v €):

200

Cena € /deň (od 1 do 3 dní):

50€ bez DPH

Cena € /deň (od 4 do 7 dní):

50€ bez DPH

Cena € /deň (od 8 do 14 dní):

50€ bez DPH

Cena € /deň (od 15 do 31 dní):

45€ bez DPH

Cena € /deň(nad jeden mesiac):

dohodou

Denný limit (nájazd km):

150

Cena za km v € (nad denný limit):

0,15€ bez DPH

Cena:

 

BRATISLAVSKÝ KRAJ
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
NITRIANSKY KRAJ
TRENČIANSKY KRAJ
TRNAVSKÝ KRAJ
Pôsobnosť len v rámci Slovenska