AKO SA ZAREGISTROVAŤ

VYBERTE SI POŽADOVANÝ DRUH REGISTRÁCIE

NEODKLADAJTE REGISTRÁCIU FIRMY NA ZAJTRA !!!

Rýchlou registráciou získate vyššiu pozíciu v databáze portálu autodoprava.sk

Svoje poradie na portáli www.autodoprava.sk môžete ovplyvniť nielen výberom exluzívnejšieho produktu s prednostným zobrazením, ale aj rýchlosťou Vášej registrácie.

SPÔSOB ZORAĎOVANIA PORADIA VOZIDIEL
v zobrazení na portáli www.autodoprava.sk

Poradie na akom sa zobrazí Vaše vozidlo je ovplivňované dvomi základnými atribútmi:

  1. INDEX PRIORITY ZOBRAZENIA - vyšší index prináša vyššie poradie
    Index priority zobrazenia určuje jednak výber typu registrácie, ktorá má stanovený základný inedex 33, 100, 200, alebo 300 bodov. K základnému indexu sa následne pripočíta v závislosti od druhu registrácie 1,2,alebo 3 body za každý mesiac registrácie z uplynulých registrácii vozidiel.

    Princípom kumulovania bonusových bodov sa snažíme našim zákazníkom revanžovať za vernosť a prejavenú dôveru pri budovaní portálu autodoprava.sk.
  2. DÁTUM REGISTRÁCIE - rozhoduje iba v prípade rovnakého indexu priority
    V prípade ak sa pri zobrazení nachádza dve a viacej vozidiel s rovnakým indexom priority zobrazenia, budú zoradené vozidlá na základe atribútu dátumu prvej registrácie. Skôr zaregistrované vozidlo dostáva vyššie poradie.
TABUĽKA KUMULOVANIA BODOV INDEXU PRIORITY PORADIA (vyšší index = vyššie poradie)
Základný index priority poradia ( podľa druhu produktu )Počet bodov v prvom rokupočet bonusových bodov / rokKumulovaný index po 1.rokuKumulovaný index po 2.rokuKumulovaný index po 3.roku
INDEX PRIORITY 33333363942
INDEX PRIORITY 10010012112124136
INDEX PRIORITY 20020024224248272
INDEX PRIORITY 30030036336372408

Index priority zobrazenia má pri viacerých vozidlách s pribubúdajúcimi vozidlami klesajúcu tendenciu. Spôsob prepočítania je zobrazený v tabuľke zobrazenej nižšie.

TABUĽKA CIEN A GARANTOVANÝCH ZLIAV PRE ZVÝHODNENÉ REGISTRÁCIE ( akciové ceny platia do 30.6.2017)
Druh produktu / základná cena bez DPH za rok / počet registrovaných vozidiel, strojovCena po zľave v 1. rokuCena po zľave v 2 rokuCena po zľave v 3. roku
INDEX 33 / cena bez DPH 33 € / rok (v cene je registrácia jedného vozidla / stroja)33 € bez DPH (zľava 0 €)33 € bez DPH (zľava 0 €)33 € bez DPH (zľava 0 €)
INDEX 100 / cena bez DPH 100 € / rok (v cene registrácia piatich vozidiel / strojov 50 € bez DPH (zľava 50 €)50 € bez DPH ( zľava 50 €)50 € bez DPH ( zľava 50 €)
INDEX 200 + webvizitka / cena bez DPH 200 € / rok (v cene je registrácia desiatich vozidiel / strojov )100 € bez DPH (zľava 100 €)100 € bez DPH (zľava 100 €)100 € bez DPH (zľava 100€)
INDEX 300 + webvizitka / cena bez DPH 300 € / rok (v cene je registrácia dvadsiatich vozidiel / strojov )300 € bez DPH (zľava 0 €)300 € bez DPH (zľava 0 €)300 € bez DPH (zľava 0 €)
INDEX PRIORITY 200 PRI VIACERÝCH REGISTROVANÝCH VOZIDLÁCH
Kategória vozidlaPrvé vozidlo v kategóriiDruhé vozidlo v rovnakej kategóriiTretie vozidlo v rovnakej kategóriiĎaľšie vozidlo v rovnakej kategórii
Malé nákladné vozidlo - N1 (pickup)200190180-10
Nákladné vozidlo do 3,5 t199189179-10
Súprava (ťahač náves do celkovej hmotnosti 3,5t)198188178-10
Nákladné vozidlo nad 3,5 t do 7,5 t197187177-10
Nákladné vozidlo nad 7,5 t do 12 t196186176-10
Nákladné vozidlo nad 12 t do 20 t195185175-10
Ťahač návesov194184174-10
Súprava (ťahač s návesom)193183173-10
Náves (prípojné vozidlo)192182172-10
Príves (prípojné vozidlo)191181171-10

CENNÍK PRODUKTOV portálu autodoprava.sk

 

AKCIA NA REGISTRÁCIU - ZĽAVA 50% a viac na vybrané produkty, z ROČNEJ PLATBY platná do 30.9.2017
Ročná registrácia začína plynúť až 1.10.2017 , dovtedy je umiestnenie naportály bezplatné

 

INDEX 33 - ZÁKLADNÁ REGISTRÁCIA
Trvalá cena len 33,- Eur bez DPH / rok

V cene jezahrnutá registrácia jedného vozidla / stroja.
Zaregistráciu každého ďalšieho vozidla / stroja sa účtuje 10 Eur bez DPH /rok
Produktom získate základný index priority 33 bodov a 3 bonusové bodyza každý rok ukončenej kampane.
Bonusové body sa budú následne kumulovať a pripočítavať k základnémuindexu priority.
( vyšší index priority posúva Vaše zobrazenie na vyššiu pozíciu )

 

 

INDEX 100 - EKONOMICKÁ REGISTRÁCIA
AKCIA teraz len 50,- Eur bez DPH / rok ( cena základnejregistrácie bez zľavy 100,- Eur bez DPH / rok )

V cene jezahrnutá registrácia piatich vozidiel / strojov.
Zaregistráciu každého ďalšieho vozidla / stroja sa účtuje 10 Eur bez DPH /rok
Produktom získate základný index priority 100 bodov 12 bonusových bodovza každý rok ukončenej kampane.
Bonusové body sa budú následne kumulovaťa pripočítavať k základnému indexu priority.
( Vyšší index priority posúva Vaše zobrazenie na vyššiu pozíciu )

 

 

INDEX 200 - ZVÝHODNENÁ REGISTRÁCIA S WEBVIZITKOU a s prednostným zobrazením ( doprava, autoservisy, požičovne)
AKCIA teraz len 100,- Eur bez DPH / rok ( aktuálna zľava na produkt je 100,- Eur bez DPH / rok)

V cene jezahrnutá registrácia max. pre desať vozidiel / strojov.
Zaregistráciu každého ďalšieho vozidla / stroja sa účtuje 10 Eur bez DPH /rok
Produktom získate základný index priority 200 bodov 24 bonusových bodovza každý rok ukončenej kampane.
Bonusové body sa budú následne kumulovať a pripočítavať k základnémuindexu priority.
( vyšší index priority posúva Vaše zobrazenie na vyššiu pozíciu )

 

 

INDEX 300 - VIP REGISTRÁCIA S WEBVIZITKOU a so zaradením na Top pozície
cena 300 Eur bez DPH / rok ( produkt s najvyšším indexom priority zobrazenia )

V cene jezahrnuté až 20 vozidiel a strojov.
Za registráciu každého ďalšieho vozidla / stroja sa účtuje 10 Eur bez DPH/ rok
Produktom získate základný index priority 300 bodov 36 bonusových bodovza každý rok ukončenej kampane.
Bonusové body sa budú následne kumulovať a pripočítavať k základnémuindexu priority.
( vyšší index priority posúva Vaše zobrazenie na vyššiu pozíciu )