PREDREGISTRÁCIA FIRMY

V prípade ak nemáte aktuálne možnosť z akéhokoľvek dôvodu registrovať vozidlá, alebo stroje (ak nemáte napríklad kompletné parametre na registráciu) do portálu autodoprava.sk môžete využiť predregistráciu, ktorá Vám zabezpečí pozíciu poradia rovnako ako samotná registrácia. 
Môže to byť teda Váš prvý krok pred samotnou registráciou.

Vozidlá a stroje si môžete následne registrovať postupne ak sa Vám nájde voľná chvíľka cca 5 min. 

Telefonická podpora (konzultácia pri registrácii) - 0918 467 482 , 0918 672 806

Predregistráciou firmy získate výhodnejšie zaradenie poradia Vašich budúcich registrácií (vozidiel a strojov).
(vozidlá registrovované kedykoľvek po predregistrácii získajú dátum z predregistrácie firmy, ktorý pozitívne ovplivní ich zoradenie)

Prioritným atribútom na zoradenie poradia na portáli je výška INDEXU poradia = Výber produktu + počet mesiacov registrovaných v portáli. V prípade rovnakého indexu pri viacerých klientoch ovplivňuje poradie dátum registrácie.

Dátum registrácie / predregistrácie ovplivňuje dlhodobo Vaše poradie na portáli!

CENY SA VÁM ZOBRAZIA PRI VÝBERE PRODUKTU. ODPORÚČAME VÁM VÝBER INDEXU 200 ( najvýhodnejší pomer úžitok/cena)

PO PREDREGISTRÁCII VÁM BUDE DORUČENÁ FAKTÚRA ZA SLUŽBY PORTÁLU.

Predregistrácia firmy (na vystavenie faktúry)

Názov firmy
IČO
Kontaktná osoba
Tel.
E-mail
ZARADENIE DO SEKCIE
VYBERTE SI JEDEN Z PRODUKTOV (registrácie)
PODNET K PREDREGISTRÁCII
Kód OM
POČET REGISTROVANÝCH VOZIDIEL / STROJOV
Poznámka k registrácii (otázky, podnety)

TELEFONICKÁ PODPORA PRE REGISTRÁCIU - 0918 467 482 , 0918 672 806

BEZPEČNOSTNÁ VÝBAVA (preprava osôb)

Využite VIP benefity pre prvých 300 registrovaných firiem

  1. zľava na registráciu 50% a viac zo základných cien
  2. garancia zľavy v rovnakom rozsahu ako pri úvodnej registrácii na obdobie 3 rokov
  3. registrácia vozidiel nad limit konkrétneho produktu (bez obmedzenia počtu vozidiel)
  4. garancia VIP podmienok pre celé trvanie spolupráce

AKCIA NA REGISTRÁCIU - ZĽAVA 50% a viac na vybrané produkty, z ROČNEJ PLATBY platná do 31.12.2017
Ročná registrácia začína plynúť až 1.1..2018 , dovtedy je umiestnenie naportály bezplatné

INDEX 33 - ZÁKLADNÁ REGISTRÁCIA
Trvalá cena len 33,- Eur bez DPH / rok

V cene jezahrnutá registrácia jedného vozidla / stroja.
Zaregistráciu každého ďalšieho vozidla / stroja sa účtuje 10 Eur bez DPH /rok
Produktom získate základný index priority 33 bodov a 3 bonusové bodyza každý rok ukončenej kampane.
Bonusové body sa budú následne kumulovať a pripočítavať k základnémuindexu priority.
( vyšší index priority posúva Vaše zobrazenie na vyššiu pozíciu )

INDEX 100 - EKONOMICKÁ REGISTRÁCIA
AKCIA teraz len 50,- Eur bez DPH / rok ( cena základnejregistrácie bez zľavy 100,- Eur bez DPH / rok )

V cene jezahrnutá registrácia piatich vozidiel / strojov.
Zaregistráciu každého ďalšieho vozidla / stroja sa účtuje 10 Eur bez DPH /rok
Produktom získate základný index priority 100 bodov 12 bonusových bodovza každý rok ukončenej kampane.
Bonusové body sa budú následne kumulovaťa pripočítavať k základnému indexu priority.
( Vyšší index priority posúva Vaše zobrazenie na vyššiu pozíciu )

INDEX 200 - ZVÝHODNENÁ REGISTRÁCIA S WEBVIZITKOU a s prednostným zobrazením ( doprava, autoservisy, požičovne)
AKCIA teraz len 100,- Eur bez DPH / rok ( aktuálna zľava na produkt je 100,- Eur bez DPH / rok)

V cene jezahrnutá registrácia max. pre desať vozidiel / strojov.
Zaregistráciu každého ďalšieho vozidla / stroja sa účtuje 10 Eur bez DPH /rok
Produktom získate základný index priority 200 bodov 24 bonusových bodovza každý rok ukončenej kampane.
Bonusové body sa budú následne kumulovať a pripočítavať k základnémuindexu priority.
( vyšší index priority posúva Vaše zobrazenie na vyššiu pozíciu )

INDEX 300 - VIP REGISTRÁCIA S WEBVIZITKOU a so zaradením na Top pozície
cena 300 Eur bez DPH / rok ( produkt s najvyšším indexom priority zobrazenia )

V cene jezahrnuté až 20 vozidiel a strojov.
Za registráciu každého ďalšieho vozidla / stroja sa účtuje 10 Eur bez DPH/ rok
Produktom získate základný index priority 300 bodov 36 bonusových bodovza každý rok ukončenej kampane.
Bonusové body sa budú následne kumulovať a pripočítavať k základnémuindexu priority.
( vyšší index priority posúva Vaše zobrazenie na vyššiu pozíciu )