registrácia poľnohospodárskej a lesnej techniky

TYP REGISTRÁCIE
Číslo faktúry
Sumár INDEXU PRIORITY (uvedený vo faktúre)
ZARADENIE DO SEKCIE
KONTAKTNÉ ÚDAJE (prevádzka)
Názov firmy
Ulica a číslo ( prevádzka )
Mesto
PSČ
VÝBER KRAJU (prevádzky)
OKRESY BRATISLAVSKÉHO KRAJU
OKRESY TRNAVSKÉHO KRAJU
OKRESY TRENČIANSKÉHO KRAJU
OKRESY NITRIANSKÉHO KRAJU
OKRESY BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJU
OKRESY ŽILINSKÉHO KRAJU
OKRESY PREŠOVSKÉHO KRAJU
OKRESY KOŠICKÉHO KRAJU
Kontaktná osoba
Hlavný tel. kontakt
E-mail
Web
Telefón 2
Telefón 3
FAKTURAČNÉ ÚDAJE (vypíšte pri registrácii prvého stroja)
Ulica , číslo
PSČ
Mesto
IČ DPH
DIČ
ID vozidla (ŠPZ ak nemá tak napr. výrobné číslo):

V prípade ak vlasníte viacej identických vozidiel ( rovnaká značka , parametre aj služby ) uvedte vo vyšie uvedenom políčku ŠPZ vozidiel oddelené čiarkami

IČO
OBSAH MINI VIZITKY
Továrenská značka stroja
Typ stroja
Komerčný názov firmy
Krátky popis k stroju ( zobrazuje sa pri mini vizitke )

Optimálny rozmer fotky je 1600 x 900 pix.

LESNÁ TECHNIKA
Iná lesná technika
Doplnky k lesnej technike
Druh poľnohospodárskeho stroja
Iný druh poľnohospodárskeho stroja

ŠPECIFIKÁCIA STROJA

Celková hmotnosť vozidla v kg:
DOPLNKY K POĽNOHOSPODÁRSKYM STROJOM

VYZNAČTE SVOJU REGIONÁLNU PÔSOBNOSŤ !!!

BRATISLAVSKÝ KRAJ
BRATISLAVSKÝ KRAJ
TRNAVSKÝ KRAJ
TRNAVSKÝ KRAJ
TRENČIANSKY KRAJ
TRENČIANSKY KRAJ
NITRIANSKY KRAJ
NITRIANSKY KRAJ
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
ŽILINSKÝ KRAJ
ŽILINSKÝ KRAJ
PREŠOVSKÝ KRAJ
PREŠOVSKÝ KRAJ
KOŠICKÝ KRAJ
KOŠICKÝ KRAJ
POUŽITIE MIMO SR
POUŽITIE STROJA MIMO SLOVENSKA

Označte krajny Vašej pôsobnosti

VYBERTE SI INDEX PRIORITY (počet bodov)
CENA INDEX 33

INDEX 33 = 33,- Eur bez DPH / rok (štandardná cena bez zľavy) Získate 33 indexových bodov

AKCIOVÁ CENA INDEX 100

INDEX - 100 = 50,- Eur/ rok bez DPH - aktuálna akcia do 31.12.2017 ( bežná cena 100 Eur )

AKCIOVÁ CENA INDEX 200

INDEX 200 = 100,-Eur / rok bez DPH - akcia platí do 31.12.2017 ( bežná cena 200,- Eur/ rok)

CENA INDEX - 300

INDEX 300 = 300 EUR / Rok bez DPH - získate najvyšší základný index priority za každý rok ukončenej kampane sa Vám propočíta 36 bonusových bodov, ktoré sa pripočítajú k základnému indexu.

INDEX PRIORITY PORADIA - vyšší index posúva vaše zobrazenie na poprednejšie pozície

Navolením vyšieho indexu získate vyšie poradie pri zobrazení vašej vizitky. Pri označení indexu sa Vám zobrazí cena konkrétnej voľby. INDEX 200 = 100,-Eur / rok bez DPH - akcia platí do 30.12.2017 ( bežná cena 200,- Eur/ rok)

Kód OM

Máte pripomienky k registrácii? Budeme povďačný za Vaše podnety!

Napíšte svoje pripomienky k registračnému formuláru)