registrácia pracovného stroja

ŠPECIFIKÁCIA REGISTRÁCIE
TYP REGISTRÁCIE
Číslo faktúry
Sumár INDEXU PRIORITY (uvedený vo faktúre)
HLAVNÁ SEKCIA
ZARADENIE DO PODSEKCIE
DĹŽKA KAMPANE
KOĽKO VOZIDIEL BUDETE CELKOVO REGISTROVAŤ?
VYPÍŠTE ŠPZ VOZIDIEL NA REGISTRÁCIU
ŠPZ - 1
ŠPZ - 2
ŠPZ - 3
ŠPZ - 4
ŠPZ - 5
ŠPZ - 6
ŠPZ - 7
ŠPZ - 8
ŠPZ - 9
ŠPZ - 10
IČO

ID musí byť jedinečné číslo, preto nepoúžívajte na náhradu ŠPZ napr. typ stroja, ktorých môže byť registrovaných viecej!

ID ( ŠPZ, ak nemá použite napr. výrobné číslo)
KONTAKTNÉ ÚDAJE (prevádzka)
Názov firmy
Ulica a číslo ( prevádzka )
Mesto
PSČ
VÝBER KRAJU (prevádzky)
Krajna v ktorej je prevádzka firmy
OKRESY BRATISLAVSKÉHO KRAJU
OKRESY TRNAVSKÉHO KRAJU
OKRESY TRENČIANSKÉHO KRAJU
OKRESY NITRIANSKÉHO KRAJU
OKRESY BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJU
OKRESY ŽILINSKÉHO KRAJU
OKRESY PREŠOVSKÉHO KRAJU
OKRESY KOŠICKÉHO KRAJU
Kontaktná osoba
Hlavný tel. kontakt
E-mail
Web
Telefón 2
Telefón 3
FAKTURAČNÉ ÚDAJE (vypíšte pri registrácii prvého stroja)
Ulica , číslo
PSČ
Mesto
IČ DPH
DIČ
OBSAH MINI VIZITKY
Továrenská značka stroja
Typové označenie stroja:
Komerčný názov firmy
Krátky popis k stroju ( zobrazuje sa pri mini vizitke )
Nahrajte si fotku stroja

  Optimálny rozmer fotky je 1600 x 900 pix.

  ZEMNÉ A BÚRACIE STROJE
  POUŽITIE STAVEBNÉHO STROJA
  Iné použitie stroja
  DRUH MANIPULAČNÉHO STROJA
  PRACOVNÉ PLOŠINY
  POUŽITIE PRACOVNEJ PLOŠINY
  Iné použitie
  DRUH POHONU PLOŠINY
  KOMPRESORY
  Použitie kompresora
  ŠPECIFIKÁCIA PAREMETROV KOMPRESORA
  Druh pohonu kompresora
  Max. prietok vzduchu v l/min.
  Max. pracovný tlak v Bar.:
  BETONÁRSKA TECHNIKA
  DOMIEŠAVAČ
  Objem domiešavača ( v m³)
  Celková šírka (v m)
  BETÓNPUMPA (technické parametre)
  Dĺžka ramena betonpumpy
  Maximálny dosah ramena do výšky (v m)
  Hodinová prepravná kapacita v m³
  CESTNÉ PRACOVNÉ STROJE
  ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVNÉ STROJE
  KOMUNÁLNA TECHNIKA
  Maximálna nosnosť plošiny (v t)
  Maximálna nosnosť (v t)
  Celková hmotnosť stroja v t:
  Celková šírka stroja (v m)
  Pracovná šírka stroja (v m)
  Podvozok stroja
  Druh podvozku
  VÝBAVA PRE BÁGRE, RÝPADLÁ, NAKLADAČE
  Objem nakladacej lyžice ( v m3 ):
  Pracovná šírka lyžice / radlice
  Iná špecifikácia:
  Iné doplnky:
  MAXIMÁLNY DOSAH - uvádzajte v (m) len číslo bez mernej jednotky!
  Maximálny dos. do strany
  Maximálny dos. do výšky
  Dosah pracovnej plošiny (v m)
  Max. dosah do hĺbky
  Max. dosah do strany
  Max. dosah do výšky
  Dosah stroja (uvádzajte v metroch!)
  Maximálny dosah do hĺbky
  Maximálny dosah do strany
  Maximálny dosah do výšky
  PODMIENKY ZAPOŽIČANIA STROJA
  Výška zábezpeky (v €)
  Cena denného prenájmu v € (od 1 do 3 dní)
  Cena denného prenájmu v € (od 4 do 7 dní)
  Cena denného prenájmu v € (od 8 do 14 dní)
  Cena denného prenájmu v € (od 15 do 31 dní)
  Cena denného prenájmu v € (nad jeden mesiac)
  Denný nájazd km
  Cena za km nad limit
  Vekové obmedzenie
  Spodná veková hranica (od veku )
  Horná veková hranica ( do veku)
  Iné podmienky zapožičania

  VYZNAČTE SVOJU REGIONÁLNU PÔSOBNOSŤ !!!

  PÔSOBNOSŤ V RÁMCI CELÉHO SLOVENSKA
  BRATISLAVSKÝ KRAJ
  BRATISLAVSKÝ KRAJ
  TRNAVSKÝ KRAJ
  TRNAVSKÝ KRAJ
  TRENČIANSKY KRAJ
  TRENČIANSKY KRAJ
  NITRIANSKY KRAJ
  NITRIANSKY KRAJ
  BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
  BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
  ŽILINSKÝ KRAJ
  ŽILINSKÝ KRAJ
  PREŠOVSKÝ KRAJ
  PREŠOVSKÝ KRAJ
  KOŠICKÝ KRAJ
  KOŠICKÝ KRAJ
  POUŽITIE MIMO SR
  POUŽITIE STROJA MIMO SLOVENSKA

  Označte krajny Vašej pôsobnosti

  VYBERTE SI INDEX PRIORITY (počet bodov)
  CENA INDEX 33

  INDEX 33 = 33,- Eur bez DPH / rok (štandardná cena bez zľavy) Získate 33 indexových bodov

  AKCIOVÁ CENA INDEX 100

  INDEX - 100 = 50,- Eur/ rok bez DPH - aktuálna akcia do 31.12.2017 ( bežná cena 100 Eur )

  AKCIOVÁ CENA INDEX 200

  INDEX 200 = 100,-Eur / rok bez DPH - akcia platí do 31.12.2017 ( bežná cena 200,- Eur/ rok)

  CENA INDEX - 300

  INDEX 300 = 300 EUR / Rok bez DPH - získate najvyšší základný index priority za každý rok ukončenej kampane sa Vám propočíta 36 bonusových bodov, ktoré sa pripočítajú k základnému indexu.

  INDEX PRIORITY PORADIA - vyšší index posúva vaše zobrazenie na poprednejšie pozície

  Navolením vyšieho indexu získate vyšie poradie pri zobrazení vašej vizitky. Pri označení indexu sa Vám zobrazí cena konkrétnej voľby. INDEX 200 = 100,-Eur / rok bez DPH - akcia platí do 30.12.2017 ( bežná cena 200,- Eur/ rok)

  Kód OM

  Máte pripomienky k registrácii? Budeme povďačný za Vaše podnety!

  Napíšte svoje pripomienky k registračnému formuláru)