O portáli autodoprava.sk

Hlavným cieľom portálu autodoprava.sk je vytvorenie maximálneho komfortu vyhľadávania presným a cieleným filtrovaním dôležitých atribútov vyhľadávania.

Našou prioritnou snahou je zároveň dosiahnutie maximálneho povedomia o existencii portálu a tým rozširovať jeho využívanie pre široké masy užívateľov. Tomuto zámeru prispôsobujeme stratégiu jeho globálnej propagácie na internete (google, facebook) perspektívne budeme zvažovať aj elektronické a printové médiá. 

Podpora portálu prostredníctvom mikrostránok

Doplnkové domény, ktoré budeme využívať na propagáciu portálu www.autodoprava.sk

www.prepravnesluzby.sk

www.odtahovesluzby.sk

www.stahovaciesluzby.sk

www.stahovaniebytov.sk

www.autoservisnesluzby.sk

www.odtahovky.sk

Na propagáciu portálu budeme rozširovať portfólium doplnkových domén aj na iné sekcie portálu.