IVECO-Daily Maxi

Dodávkové vozidlo. Nákladná doprava vnútroštátna a medzinárodná, preprava tovaru a materiálu, sťahovanie exteriérov, interiérov, bytov, kancelárií, likvidácia a odvoz starého nábytku a bielej techniky.

IVECO-Daily Maxi

ID:

KE439KA - 2

NÁZOV FIRMY:

ROGI7 s.r.o.

Kontaktná osoba:

Igor Makovník - 0918 071 337

E -mail:

rogi7@post.sk

web:

www.rogi7.autodoprava.sk

Vozidlo:

IVECO - Daily Maxi

Kategória:

Dodávka (furgon/van) do 3,5t

Prekrytie:

Skriňové prekrytie

Úžitková nosnosť vozidla (t):

0,7

Objem nákladn. priestoru (m³):

17,5

Paletové miesta (ks):

4

Cena:

 
+

ROGI7 s.r.o.
Štítova 1243/2
Košice
0918 071 337
rogi7@post.sk
www.rogi7.autodoprava.sk

IVECO-Daily Maxi

IVECO-Daily Maxi

Dodávkové vozidlo s nosnosťou 700kg. Sťahovanie exteriérov, interiérov, bytov, kancelárií, likvidácia a odvoz starého nábytku a bielej techniky. Nákladná doprava vnútroštátna a medzinárodná, preprava tovaru a materiálu.

IVECO-Daily Maxi

IVECO-Daily Maxi

Dodávkové vozidlo s nosnosťou 800kg. Sťahovanie exteriérov, interiérov, bytov, kancelárií, likvidácia a odvoz starého nábytku a bielej techniky. Nákladná doprava vnútroštátna a medzinárodná, preprava tovaru a materiálu.

PREPRAVA TOVARU
Paletovaný tovar
Voľne ložený tovar
Rôzny spotrebiteľsky balený tovar
Nábytok a bytové vybavenie
PREPRAVA POTRAVÍN
Akékoľvek spotrebiteľsky balené potraviny
STAVEBNÉ MATERIÁLY
Akékoľvek voľne ložené stavebné materiály
Stavebné materiály na paletách
Obklady a dlažby
Elektroinštalačný materiál
Okná - dvere

Paletový vozík
Rudle
Upevňovacie popruhy (Gurtne na upevnenie nákladu)

KOŠICKÝ KRAJ
Gelnica
Košice
Košice-okolie
Michalovce
Rožňava
Sobrance
Spišská Nová Ves
Trebišov
PREŠOVSKÝ KRAJ
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Prešov
Snina
Stará Ľubovňa
Svidník
Vranov nad Topľou
MEDZINÁRODNÁ PREPRAVA
Balkánske krajny
Belgicko
Česká republika
Dánsko
Fínsko
Francúzko
Grécko
Holansko
Luxenbursko
Maďarsko
Nemecko
Poľsko
Rakúsko
Rumunsko
Slovinsko
Španielsko
Švédsko
Taliansko