KAROSA SA 8– L110-SA 8– L110 - cisterna

Kropiaca cisterna - Cisternové vozidlo - polievanie a kropenie komunikácií a trábnatých plôch úžitkovou vodou. Spoločnosť CS, s.r.o. je dynamická firma zameraná na realizáciu dopravných, pozemných a inžinierskych stavieb v regióne západného Slovenska. Spoločnosť sa zaoberá nie len realizáciou ale aj prípravou stavieb.

KAROSA SA 8– L110-SA 8– L110 - cisterna

ID:

TT778CE

NÁZOV FIRMY:

CS, s.r.o.

Kontaktná osoba:

Mgr. Marián Novák-0917 549 200

E -mail:

novak@cstt.sk

web:

www.cstt.sk

Vozidlo:

KAROSA SA 8– L110 - SA 8– L110 - cisterna

Kategória:

Nákladné vozidlo (bez prípojného vozidla) nad 12t do 20t

Celková hmotnosť vozidla (t):

17

Úžitková nosnosť vozidla (t):

9

Cena:

 
+

CS, s.r.o.
Strojárenská 5487
0917 549 200
novak@cstt.sk
www.cstt.sk

PREPRAVA TEKUTÍN (cisternová preprava)
Úžitková voda