Renault-Premium 340.18

Prepravník z vrchu plnených kontajnerov - Ramenový nosič kontajnerov- Firma vykonáva nákladnú prepravu, zemné a výkopové práce, úpravy terénu - aj v náročnom teréne, výkopy šácht, septikov, základov..

Renault-Premium 340.18

ID:

NR844JA

NÁZOV FIRMY:

PAPO - Pavol Černý

Kontaktná osoba:

Pavol Černý-0948035350

E -mail:

zemneprace120@gmail.com

web:

www.zemnepracepapo.autodoprava.sk

Vozidlo:

Renault - Premium 340.18

Kategória:

Nákladné vozidlo (bez prípojného vozidla) nad 12t do 20t

Celková hmotnosť vozidla (t):

18

Úžitková nosnosť vozidla (t):

8,2

Objem nákladn. priestoru (m³):

8

Počet pasažierov:

1

Cena:

 
+

PAPO - Pavol Černý
Kapince 120
0948035350
zemneprace120@gmail.com
www.zemnepracepapo.autodoprava.sk

PREPRAVA TOVARU
Voľne ložený tovar
STAVEBNÉ MATERIÁLY
Akékoľvek voľne ložené stavebné materiály
Sypké stavebné materiály - sypané
Murovacie tvárnice
Termoizolačné materiály
Hydroizolačné materiály
Sypké stavebné materiály balené
Suché betónové zmesi
Betónové prefabrikáty
PREPRAVA SYPKÝCH MATERIÁLOV
Štrky, piesky
Zeminy
Drevoštiepka, pelety
Kaly
PREPRAVA DRUHOTNÝCH SUROVÍN A ODPADOV
Stavebná suť
Kovový šrot
Odpadové sklo

Ramenový nosič kontajnerov. Kontajnery o objeme 7,2m3 a 8m3

BRATISLAVSKÝ KRAJ
Bratislava I - V
Malacky
Pezinok
Senec
NITRIANSKY KRAJ
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
TRENČIANSKY KRAJ
Bánovce nad Bebravou
Ilava
Myjava
Nové Mesto nad Váhom
Partizánske
Považská Bystrica
Prievidza
Púchov
Trenčín
TRNAVSKÝ KRAJ
Dunajská Streda
Galanta
Hlohovec
Piešťany
Senica
Skalica
Trnava