Toyota - Toyota Land cruiser + autoprapravník - Prepravník príves

Odťahová služba vykonávaná vozidlom Toyota Land cruiser s prívesným vozíkom o celkovej hmotnosti do 3,5 tony.

Toyota - Toyota Land cruiser + autoprapravník - Prepravník príves

ID:

LM458BV

NÁZOV FIRMY:

BOHUMA s. r. o.

Kontaktná osoba:

Matúš Švanda - 00421911842409

E -mail:

svanda.matus@gmail.com

Vozidlo:

Toyota Toyota Land cruiser + autoprapravník

Kategória:

Prepravník príves do 3,5t

Celková hmotnosť vozidla (t):

3,5

Úžitková nosnosť vozidla (t):

2,9

Max. hmotnosť vyprosťovaných vozidiel (v t):

2,9

Ťažná sila navijáku (v t):

3

Počet pasažierov:

4

Cena:

 
+

BOHUMA s. r. o.
Nižná Boca 208
Liptovský Mikuláš
ŽILINSKÝ KRAJ

tel.: 00421911842409
email: svanda.matus@gmail.com

Motocykle jednostopé
Motocykle dvojstopé
Odťah osobných vozidiel
Odťah dodávkových vozidiel
Odťah pracovných strojov
Odťah stavebných strojov

Vyprosťovanie vozidiel do 3,5t
Preskladnenie vozidla (nezestrešené parkovisko)
Preprava pasažierov z odťahovaného vozidla

Naviják

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
Brezno
PREŠOVSKÝ KRAJ
Poprad
ŽILINSKÝ KRAJ
Liptovský Mikuláš
Ružomberok
MEDZINÁRODNÁ PREPRAVA
Anglicko
Balkánske krajny
Belgicko
Bulharsko
Cyprus
Česká republika
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzko
Grécko
Holansko
Chorvátsko
Írsko
Litva
Lotyšsko
Luxenbursko
Maďarsko
Malta
Nemecko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Rusko
Slovinsko
Španielsko
Švédsko
Taliansko
Turecko
Ukrajna