Toyota - Toyota Land cruiser + autoprapravník - Prepravník príves

Odťahová služba vykonávaná vozidlom Toyota Land cruiser s prívesným vozíkom o celkovej hmotnosti do 3,5 tony.

Toyota - Toyota Land cruiser + autoprapravník - Prepravník príves

ID:

LM458BV

NÁZOV FIRMY:

BOHUMA s. r. o.

Kontaktná osoba:

Matúš Švanda - 00421911842409

E -mail:

svanda.matus@gmail.com

Vozidlo:

Toyota Toyota Land cruiser + autoprapravník

Kategória:

Prepravník príves do 3,5t

Celková hmotnosť vozidla (t):

3,5

Úžitková nosnosť vozidla (t):

2,9

Max. hmotnosť vyprosťovaných vozidiel (v t):

2,9

Ťažná sila navijáku (v t):

3

Počet pasažierov:

4

Cena:

 

Vyprosťovanie vozidiel do 3,5t
Preskladnenie vozidla (nezestrešené parkovisko)
Preprava pasažierov z odťahovaného vozidla