BOBCAT - S250 - šmykom riadený veľký nakladač - Nakladač šmykom riadený ( UNC )

Spoločnosť CS, s.r.o. je dynamická firma zameraná na realizáciu dopravných, pozemných a inžinierskych stavieb v regióne západného Slovenska. Spoločnosť sa zaoberá nie len realizáciou ale aj prípravou stavieb.

BOBCAT - S250 - šmykom riadený veľký nakladač - Nakladač šmykom riadený ( UNC )

ID:

07CS

NÁZOV FIRMY:

CS, s.r.o.

Kontaktná osoba:

Mgr. Marián Novák - 0917 549 200

Prevádzka:

Strojárenská 5487

E -mail:

novak@cstt.sk

Pracovný stroj:

BOBCAT S250 - šmykom riadený veľký nakladač

Kategória:

Nakladač šmykom riadený ( UNC )

Pracovná šírka stroja (m):

2

Šírka radlice (m):

2

Cena:

 
+

CS, s.r.o.
Strojárenská 5487
Mgr. Marián Novák
0917 549 200
033 29 33 290
www.cstt.sk

búracie práce
zemné a výkopové práce
zrovnávanie terénu
výkopy pre inžinierske siete
vŕtanie do pôdy

Lyžica/ radlica 160 - 200 cm
Svahovacia lyžica
Paletizačné vidly