CAT - 432E - rýpadlo / nakladač - Traktorbáger - rýpadlonakladač

Spoločnosť CS, s.r.o. je dynamická firma zameraná na realizáciu dopravných, pozemných a inžinierskych stavieb v regióne západného Slovenska. Spoločnosť sa zaoberá nie len realizáciou ale aj prípravou stavieb.

CAT - 432E - rýpadlo / nakladač - Traktorbáger - rýpadlonakladač

ID:

06CS

NÁZOV FIRMY:

CS, s.r.o.

Kontaktná osoba:

Mgr. Marián Novák - 0917 549 200

Prevádzka:

Strojárenská 5487

E -mail:

novak@cstt.sk

Pracovný stroj:

CAT 432E - rýpadlo / nakladač

Kategória:

Traktorbáger - rýpadlonakladač

Cena:

 
+

CS, s.r.o.
Strojárenská 5487
Mgr. Marián Novák
0917 549 200
033 29 33 290
www.cstt.sk

búracie práce
zemné a výkopové práce
zrovnávanie terénu
čistenie tokov
výkopy pre inžinierske siete

Lyžica 30 cm
Lyžica 60 cm
Lyžica 90 cm
Lyžica/ radlica 160 - 200 cm