Mercedes-Benz Sprinter-N1 - HYDRAULICKÁ PLOŠINA

Sťahovanie bytov a domov, kancelárskych priestorov a firiem, klavírov, trezorov, vypratávanie bytov a odvoz nábytku.

Mercedes-Benz Sprinter-N1 - HYDRAULICKÁ PLOŠINA

ID:

BL661JG

NÁZOV FIRMY:

Erich Company, s.r.o.

Kontaktná osoba:

Ing. Erik Hlavatý - 0910957452

E -mail:

info@stahovanie4u.sk

web:

www.stahovanie4u.sk

Vozidlo:

Mercedes-Benz Sprinter - N1

Kategória:

Dodávka (furgon/van) do 3,5t

Prekrytie:

Skriňové prekrytie

Úžitková nosnosť vozidla (t):

0,85

Objem nákladn. priestoru (m³):

16,8

Paletové miesta (ks):

8

Počet pasažierov:

2

Hydraulická plošina nosnosť (t):

0,7

Cena:

 
+

Erich Company, s.r.o.
Smolenická 3
85105
Bratislava
0910957452
info@stahovanie4u.sk
www.stahovanie4u.sk

PREPRAVA TOVARU
Paletovaný tovar
Voľne ložený tovar
Rôzny spotrebiteľsky balený tovar
Nábytok a bytové vybavenie

Paletový vozík
Rudle
Upevňovacie popruhy (Gurtne na upevnenie nákladu)

MEDZINÁRODNÁ PREPRAVA
Belgicko
Česká republika
Dánsko
Francúzko
Holansko
Luxenbursko
Maďarsko
Nemecko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Slovinsko
Španielsko
Taliansko